Rozdíl mezi tantrickou a erotickou masáží

Velký rozdíl je hlavně v celkovém pojetí těchto masáží. Erotická masáž má za cíl pouze jedno. A to navození vzrušení v oblasti pohlavních orgánů. Oproti tomu tantrická masáž nemá za cíl pracovat pouze s fyzickým tělem, ale také s duševnem a s energií. Vzrušení je vlastně zvýšená energie těla a tato energie se v tantrické masáži zapracovává do celého těla a podmiňuje další netělesné roviny (vědomí) k propojení a otevření. Tělo se doslova zaplaví energií a masírovaný tím získává prožitek, který je právě cílem tantrické masáže. Tento stav umí navodit jen skutečně vzdělaná a zkušená masérka s praxí, která má zažité různé způsoby, jak tělu pomoci k uvolnění a nastolení tohoto mnohdy, poprvé v životě, pocítěného rozpoložení. Možná to zní příliš spirituálně-filozoficky, ale opravdu to tak je a kdo neokusil, neví a většinou se těmto popisům vysmívá.

Erotická masáž dokáže navodit vzrušení, ale s energií, která se masáží navodí, již dále nepracuje. Nevyužitá energie je tak ztracena v nenávratnu a není nijak využita. Hloubka erotické masáže proto nesahá do příliš velkých rozměrů a splňuje pouze účel, za kterým na takovou masáž klient přijde -momentální uvolnění a snaha z obou stran (jak masérky, tak klienta) o vyvrcholení. Výsledkem není nic nového a přínosného k pochopení, není zde přesah toho, k čemu vede společná spolupráce s tělem, na němž masáž probíhá. 

Tantrická masáž s nahromaděnou energií pracuje a pomáhá Vám tak energii stupňovat, podržet, rozvádět a dokáže vědomě pracovat s naší životní silou. Tím, že vstupujeme do tantrické masáže s nejasným očekáváním, necháváme otevřené dveře novým prožitkům, které posouvají tantrickou masáž do zcela jiných výšin, které jsou často velkým překvapením, pokud je vůle s nabytou energií hospodařit jinak, než káže tělesný instinkt.

Tantrická masáž může navodit podobný stav jako masáž erotická, rozdíl je ale zejména v hloubce prožitku a práce s energií, což nás naplňuje zcela jinak, než tomu je u masáže erotické. Přijetí a vyjádření sexuality nám přinese ojedinělý prožitek. Objevování nových životních a vztahových dimenzí ukazuje zcela jiný pohled na zacházení s energií a naplňuje nás novou životní silou.

Toto vše má přesah do implementace vlastních intimních životů doma s partnerem. Hluboce rozvíjí možná již spící pocit intimní vášně k protějšku a umí navodit stav podobný zamilovanosti, ale již ve zralé podobě.

Máte obavy přijít na tantrickou masáž? Přijďte se nejdříve podívat na ukázku tantrické masáže - přihlaste se na jeden z pravidelně pořádaných "Večerů pro ženy".