Výuka tantrické masáže

Jak obnovit partnerskou lásku skrze dotek

Vzpomínáte si ještě na ten okamžik, kdy jste se poprvé potkali? Na chvíli, kdy přeskočila jiskra? Na první dotek rukou, první polibek? Milování?...Pocit před, v průběhu a po něm? ... Na to, jak jste se nechtěli oddělit-rozloučit?... Jak jste na sebe stále mysleli?

Co se dělo dál? .... Zamilovali jste se?...

Nikdo jiný a nic nebylo důležitější, než právě váš protějšek? Váš milovaný, milovaná.... vše na něm a na ní bylo nejkrásnější - od palců u nohou po konečky vlasů...
Co se to odehrávalo? Proč jste to tak cítili? Co vás k sobě tolik přitahovalo?

Když jste pomysleli na drahou osobu, měli jste pocit, že je to celý váš život? Že byste pro něj udělali cokoli? Kdykoli? ...
Všechen svůj čas mu věnovali ... A že je to NA CELÝ ŽIVOT!?!?

Měli jste to tak a nebo nějak podobně???

ZŮSTAŇTE CHVILKU S TĚMITO OTÁZKAMI A ODPOVĚĎMI NA NĚ... PROSÍM. ♥

Co se stalo pak? Co přinesl život dál ... Děti ... práci ... povinnosti ... starosti.... nedorozumění... napětí... nedostatek času na sebe... hádky...? Apatii...?

Jak v této fázi pokračovalo propojování - vás dvou? Kolik času jste věnovali jenom sami sobě?... Čím?... Kde? ... Jak často?

A jak to máte právě TEĎ? ... zastav se a popravdě si odpověz...

Proč se milování časem stane rutinou, ustáleným zvykem, mechanickou záležitostí? A nebo se začal pomalu ale jistě prodlužovat interval dalšího milostného aktu až se zminimalizoval na 1 x týdně, 2 x měsíčně, vytratil se zcela....? Jeden z vás začal být nevrlý a začal se vymlouvat, že sex nechce a k tomu přihodil pádné důvody? A druhý nechápal a nebo se přizpůsobil? ....

Víte proč se to, co bylo nejkrásnější na začátku, nejsilnějším poutem mezi vámi dvěma, ubralo tímto směrem ?? ...
A jste z toho smutní, nešťastní, neřešíte, rezignovali jste ...?

Mám pro vás dobrou zprávu! :)) Hned několik! ... :)

Nechci dělat chytrou, ale já to VÍM! :)... A také vím, jak znovu nastolit, co možná zdánlivě zhaslo a nebo jen skomírá již slabým plamínkem nebo se stalo rutinou, která uspokojí jen pudovou část našich potřeb.

Díky znalosti, kterou vám předám, vstoupí intenzita do vašeho sexuálního prožitku. Ne ve smyslu nezkrotné touhy a okamžiku vášně. Budete vědět a umět řídit délku vašeho milování, budete mít prostředky k tomu, jak oddálit orgasmus (který dle filozofie tantry bere energii), jak využít vysokou energii (vzrušení) pro své zdraví, úspěch a prohloubení lásky ve vztahu. Láska se má soužitím prohlubovat ne vytrácet..

Žijete stále spolu a to je známka, že se máte rádi, že máte mezi sebou pouto lásky.

A pokud je váš vztah v pořádku a harmonický, poznatky o umění doteku na mužském a ženském těle vás stejně překvapí, obohatí, ozdraví a zpestří obzory o tom, jaký potenciál má náš vlastní zdroj energie, který je obsažen ve vzrušení a v jeho použití! Je to překvapivé a plné radosti. o:)

To vám garantuji a už teď se raduji na vaše objevování!

Těla musí být náležitě připravena, aby došlo k vzájemnému propojení, aby se žena otevřela a aby její pohlaví (joni) bylo plně připravené přijmout penis (lingam). Totiž partnerství by mělo sloužit k vzájemnému růstu, podpoře jeden druhého nejen na úrovni splňování fyzických potřeb a nebo o výdobytky pohodlí v našich domovech. Často stejně zjistíme, že materiální věci nás šťastnými nečiní nebo jen dočasně. ... Jde o nalezení hlubších rovin a partner může být výborným průvodcem. Můžete si být vzájemnými pomocníky k průniku do svých těl k tajemstvím, která jsou za branami tělesnosti ... můžete se vzájemně zavést k dalším významům sexuální energie kolující v tělech ve vzrušení... že stoupající křivka vzrušení nemusí mít prudký pokles následující za orgasmem. Ale že si lze udržet její hladinu na úrovni, která nás zavede do pro mnohé neprobádané oblasti klidu - dá se říci meditace, ve které nejsme my - resp. naše osobnost řídící silou, nýbrž přichází podněty, pocity a vjemy, které nás mohou velmi překvapit a obohatit nás.

Provedu vás účinky DOTEKU (uklidňující, energetizující a léčivé). Ukáži jak a která místa lze přímo dotekem naplnit a která místa potřebují čas. Ukáži vám, co je vlastně LÁSKYPLNÝ DOTEK, o kterém se často v kruzích tantra masáží hovoří. Jak se vede kudy a kam a jak rozdílné to je na muži a na ženě.

Svou cestu tantrické masáže - vědomého doteku, jsem nastoupila v lednu r.2008. Od té doby se intenzivně zabývám celotělovými masážemi a skrze ně poznáním lidského těla, psychiky, myšlení jakožto důležitého aspektu, který leží mnohdy v ústraní našeho zájmu a přitom je směrodatným pro naši životní cestu - vše je jeden velký celek a jedno ovlivňuje druhé.

Sama na svém těle jsem objevila místa, která umí rozproudit potěšení do celého mého JÁ - neumím to jinak nazvat, protože tělo vnímám jako nástroj k možnosti dostat se hlouběji do sebe sama, jinak řečeno, tělo je ten úžasný nádherný kabát a uvnitř je mnohem víc, než orgány, kosti a tekutiny... Je tam naše jádro, zdroj, podstata nás samých, je tam ŽIVOT! My jsme Život, jen jsme skrze naše myšlení a tělesnost potlačili ten velký diamant, jež je oživujícím aspektem každého živého tvora.

Skrze svá těla se můžeme dostat do propojení se s druhým člověkem a být s ním jedno a nebo dokonce splynout se vším.

Jsme-li v intimním kontaktu s druhým člověkem a začne-li se dít to, co je silné a krásné, automaticky vzrůstá naše láska a náklonnost k němu. Vytvoří se energetická duha - most, který každým takovým prožitkem sílí.

Dotek má tak významné a nedoceněné možnosti, že si jeho dosah možná teprve budeme muset v rovině obecnosti plně uvědomit. A já si svou praxí na toto působení doslova dnes a denně sahám a vidím jeho úžasné účinky.

Chci vám předat své poznatky skrze ucelený program výuky vcítěného láskyplného doteku - nabízím praktickou cestu JAK. Protože vy, jestliže chcete zachránit nebo obohatit váš partnerský život, víte proč - dojde ke KULTIVACI PARTNERSTVÍ.

Přestože ctím jakoukoli masáž provedenou profesionálně, tantrická masáž je na vrcholu pomyslné pyramidy, je to spíše prožitek, než masáž jako taková, i když některé momenty nebo části jsou masážního charakteru.

JDE V NÍ O PÉČI O DRUHÉHO. O DÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ, O UMĚNÍ PLNÉ BDĚLOSTI V PŘÍTOMNOSTI,
O TO, CO TĚLO A VŠE S NÍM SPOJENÉ PRÁVĚ V DANÝ MOMENT ŽÁDÁ...

Tímto vás zvu k zamyšlení, zda chcete investovat svůj čas a peníze do KULTIVACE VAŠEHO VZTAHU s vaší ženou, vaším mužem. Nemám potřebu kohokoli přemlouvat a manipulovat, mám jen touhu předat to, co je funkční a co může pomoci k propojení vás dvou a nebo k rozšíření znalostí o působení doteku, nebo-li celostního smyslného doteku.

Bližší informace o konkrétním obsahu a ceně naleznete na mých stránkách www.magickydotek.cz - v sekci výuka tantrické masáže. Koncept, který jsem vytvořila je jen rámcový - zpravidla je časová délka přizpůsobena potřebám, které vyvstanou v daný čas.

A co víc, pokud nemůžete z jakéhokoli důvodu přijet za mnou do Prahy, přijedu já za vámi za předem sjednaných podmínek, kdy finance budou navýšeny o dopravu.

Těšte se, dotýkejte se, milujte se...

Olga Vodrážková, Magický dotek :)

Pro bližší informace volejte 777 121 534